SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA.

Jak jest nazywany ten sakrament?

Nazywa się go sakramentem pokuty, pojednania, przebaczenia, spowiedzi, nawrócenia.


Kiedy został ustanowiony ten sakrament?


Zmartwychwstały Pan ustanowił ten sakrament, gdy wieczorem w dniu Paschy ukazał się swoim Apostołom i rzekł do nich: " Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzecy, sa im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20,19)


Co to jest pokuta wewnętrzna?


Jest poruszeniem " skruszonego serca" (Ps 51,19) dotkniętego łaska Bożą, pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga. Zakłada ból i odwrócenie się od popełnionych grzechów, mocne postanowienie, by już więcej nie grzeszyć w przyszłości oraz ufność w pomoc Bożą. Żywi nadzieję na miłosierdzie Boże.


Jakie są istotne elementy sakramentu pojednania?


Obejmuje on dwa jednakowo istotne elementy; z jednej strony akty człowieka, który nawraca się pod działaniem Ducha Św., i rozgrzeszenie kapłana, który w imię Jezusa Chrystusa udziela przebaczenia grzechów i ustala sposób zadośćuczynienia.


Jakie są akty penitenta?


Są to: rachunek sumienia; żal ( lub skrucha), który jest doskonały, gdy jego źródłem jest miłość Boga, lub niedoskonały, jeśli opiera opiera się na innych motywach, i zawiera postanowienie niegrzeszenia więcej; spowiedź, która polega na wyznaniu grzechów wobec kapłana; zadośćuczynienie bądź wypełnienie pewnych aktów pokutnych, które spowiednik nakłada na penitenta, by naprawił szkody wyrządzone przez grzech.


Jakie grzechy należy wyznać?


Należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które nie zostały jeszcze wyznane, a których jesteśmy świadomi po starannym zbadaniu swego sumienia. Wyznanie grzechów ciężkich jest jedynym zwyczajnym sposobem uzyskania ich odpuszczenia. 


Kiedy jesteśmy zobowiązani wyznać grzechy ciężkie?


Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wszystkie swoje grzechy ciężkie, w każdym bądź razie przed przyjęciem Komunii św.


Dlaczego należy wyznawać grzechy powszednie (lekkie)?


 Wyznanie grzechów powszednich nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane, ponieważ pomaga kształtować prawe sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i czynić postępy w życiu duchowym.Jakie są skutki sakramentu pokuty?


 Skutkami sakramentu pokuty są: pojednanie z Bogiem, a więc odpuszczenie grzechów; pojednanie z Kościołem; odzyskanie stanu łaski, jeśli została utracona; darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne i darowanie przynajmniej w częściowe, kar doczesnych będących skutkiem grzechu; pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa; wzrost sił duchowych do walki, jaka musi prowadzić chrześcijanin.


Kiedy może być spowiedź ogólna i ogólne rozgrzeszenie?


W przypadkach poważnej konieczności ( gdy np zachodzi bliskie niebezpieczeństwo śmierci) można zastosować wspólną celebrację pojednania z ogólną spowiedzią i ogólnym rozgrzeszeniem, z zachowaniem przepisów Kościoła i postanowienia, że wierni w stosownym czasie wyspowiadają się indywidualnie ze swoich ciężkich grzechów.


Co to są odpusty?


Odpust jest darowaniem przed Bogiem kary doczesnej  za grzechy, zgładzonej już co do winy, której dostępuje chrześcijanin pod pewnymi określonymi warunkami, za siebie lub za zmarłych, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.


 

Z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.


Kiedy spowiedź jest nieważna ( świętokradzka)?


Spowiedź jest nieważna(świętokradzka) gdy:

1. Zostaje przemilczany (utajony) świadomie grzech ciężki.

2. Gdy nie ma postanowienia poprawy, niegrzeszenia. Nie ma sensu przystępować do spowiedzi jedynie dla jej zaliczenia. Tak bywa łatwo w okresach "masowych" spowiedzi, gdy wypada się wyspowiadać: przed dorocznymi świętami, z okazji pogrzebu, rocznic, rekolekcji itp. Jednakże bez podejmowania decyzji rzeczywistego nawrócenia się spowiedź staje się daremna. Przystąpienie do sakramentu pokuty przekształca się wtedy w ściąganie na siebie Krwi Odkupiciela nie ku zbawieniu, ale ku potępieniu.


W jednym i drugim przypadku nawet jeśli kapłan udzieli rozgrzeszenia, jest ono nieważne bo penitent swoja postawą skutecznie "zablokował" przebaczenie Boże.


" Jest jasne, iż nie mogą ważnie otrzymać rozgrzeszenia penitenci, którzy habitualnie (ustawicznie) żyją w stanie grzechu ciężkiego ( np związek niesakramentalny) i nie mają zamiaru zmienić swej sytuacji" ( MiD 7c)

Każda następna spowiedź, po spowiedzi nieważnej jest także nieważna ( świętokradzka) aż do czasu odbycia dobrej spowiedzi ( wyjaśnienia spowiednikowi od kiedy ma miejsce spowiedź świętokradzka). 


Komunia św. przyjęta po spowiedzi świętokradzkiej jest świętokradzka. Jest wielkim znieważeniem Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.