PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej

http://kuriaczestochowa.pl/kuria/wydzial-przekazu-wiary-nauczania-i-wychowania-katolickiego/duszpasterstwo-dzieci-i-mlodziezy/